Comments:

 • 02/06/2023 19:15
 • 19:15
 • Ballyphehane
 •  v 
 • Ballyphehane
 •  
 • Shamrocks
 • Conceded by Ballyphehane
 • More +
 • More +
 • Comment: Conceded by Ballyphehane
  Venue:Ballyphehane
  Venue:Ballyphehane
  Comment: Conceded by Ballyphehane
 • 20/05/2023 15:00
 • 15:00
 • Ballyphehane
 •  v 
 • Ballyphehane
 •  
 • Grenagh
 • Conceded by Ballyphehane
 • More +
 • More +
 • Comment: Conceded by Ballyphehane
  Venue:Ballyphehane
  Venue:Ballyphehane
  Comment: Conceded by Ballyphehane
 • 20/05/2023 15:00
 • 15:00
 • Naomh Fionnbarra
 •  v 
 • Naomh Fionnbarra
 •  
 • St Michaels
 • Conceded by St Michaels
 • More +
 • More +
 • Comment: Conceded by St Michaels
  Venue:Naomh Fionnbarra
  Venue:Naomh Fionnbarra
  Comment: Conceded by St Michaels
 • 05/05/2023 19:15
 • 19:15
 • Ballyphehane
 •  v 
 • Ballyphehane
 •  
 • Naomh Fionnbarra
 • Conceded by Ballyphehane
 • More +
 • More +
 • Comment: Conceded by Ballyphehane
  Venue:Ballyphehane
  Venue:Ballyphehane
  Comment: Conceded by Ballyphehane