Comments:

 • 03/06/2022 19:00
 • 19:00
 • Shamrocks
 •  v 
 • Shamrocks
 •  
 • Ballyphehane
 • Conceded by Ballyphehane
 • More +
 • More +
 • Comment: Conceded by Ballyphehane
  Venue:Shamrocks
  Venue:Shamrocks
  Comment: Conceded by Ballyphehane
 • 06/05/2022 19:00
 • 19:00
 • Naomh Fionnbarra
 •  v 
 • Naomh Fionnbarra
 •  
 • Ballyphehane
 • Conceded by Ballyphehane
 • More +
 • More +
 • Comment: Conceded by Ballyphehane
  Venue:Naomh Fionnbarra
  Venue:Naomh Fionnbarra
  Comment: Conceded by Ballyphehane